skip to Main Content
0312 472 38 84 info@rasyonel.com.tr

Kalite Yönetim Sistemleri

Rasyonel Group teknoloji ve güvenlik sistemleri, Kalite Yönetim Sistemleri düzenli kullanarak, müşterimizin memnuniyeti en üst seviyelerde olmasına, çalışan arkadaşlarımızın gelişimlerini ve bilgilerini en üst seviyelerde tutmak amaçlı düzenli eğitim ve öğretim programları ile desteklemek, tedarikçilerimizin performanslarını değerlendirmek ve çalışma sistem ve prosedürlerine göre değerlendirmek amaçlı analizler yapıp tedarikçilerimizin gelişimini ve kalitesini sürekli arttırılmak proje ve yapım işlerinde işleyişi akış şemalarına uygun ve eksiksiz tamamlanmaktadır. Firmamızda zaman zaman gerçekleştirilen öz değerlendirme çalışmaları ile çalışma arkadaşlarımızın performanslarını, eksiklerimizi belirlememizi, faaliyetlerimiz ve iş sonuçlarımızı, kalite artırımını esas almaktayız.

Kalite politikası ilkelerimiz;
 • Firmamızın kontrollü ve daha iyi yönetilmesini sağlar.
 • Çalışma arkadaşlarımızın kaliteye ortak olmalarını sağlar.
 • Müşteri istemlerinin iyi algılanmasını ve memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • Kalite eksikliğinden kaynaklanan kayıpları minimize etmek.
 • Firmamızın yukarı ivme kazanması içim sağlam bir alt yapı oluşturmak.
 • Ürün ve ürünlerimizin kalitesinin devamlılığını sağlamak.
 • Müşteri şikayetlerinin çözüme ulaştırmak amacı ile faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlamak.
 • Takım çalışmasını ve şirketimizin büyük bir aile olduğunu çalışan arkadaşlarımıza empoze ederek, iç iletişimini arttırmak.
 • Firmamızı kurumsallaşma yolunda sağlam adımlar atmak.
 • Müşterilerimizin firmamıza olan güvenlerini kazanmak.
 • Dahil olduğumuz bütün süreçlerde, iç ve dış müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve istemlerini eksiksiz karşılamak, sektörde güvenilir ve taktir edilir bir firma olmak.
 • Firmamızın adını Türkiye’de ve Dünyada sayılı firmalar arasında duyurmak.
 • Maliyet hesaplarını muntazam ve detaylı tutarak minimuma indirmek ve firmamızın kar oranlarını arttırmak amacı ile son teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek projelerimizde uygulamayı sağlamak.
 • Kalite Yönetim Sistemleri prosedürleri çerçevesinde çalışma arkadaşlarımızın daha bilgili ve yeteneklini en üst seviyelerde kullanabilen bireyler haline gelmeleri için takım çalışmasına önem vererek kalite seviyesini sürekli yükseltmeyi hedeflemek.
 • Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve tedarikçilerimize kalite bilinci aşılamak.
 • Uygun, doğru ve en ekonomik çözümleri müşterilerimize önermek ve üretmek.
 • Üzerinde çalıştığımız irili ufaklı ayrımı yapmadan sistematik bir sıra ile iş akışlarını hazırlamak ve zamanında, en son teknoloji kullanarak ileri yönelik, istenilen kalitede ve bütçe sınırları içinde mükemmeliyetçi bir anlayış ile eksiksiz tamamlamak.
 • Ülkemizde ve Dünyada firmamızı bulunduğumuz sektörde başarılı, topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak
 • Milli ürünlerimiz ile iş hacmini sürekli geliştirmek.

Firmamızın; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sahip olduğu ISO belgeleridir.

Referanslarımız

Back To Top