skip to Main Content
0312 472 38 84 info@rasyonel.com.tr

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Rasyonel Group Güvenlik Sistemleri önemli ve gizlilik arz eden bilgilerini sistematik bir şekilde korumaktadır.

İçinde bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini varlık ve risk yönetimi süreçlerini de uygulayarak muhafaza etmektedir.

Kurum ve kuruluşlar açısından bilgi sistemleri güvenliğinin öneminde büyük ölçüde artan bir süreç yaşanmaktadır. Bilgi sistemlerinde güvenliğin sağlanması için birçok farklı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile bilgi veya bilgisayar sistemlerinde güvenliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yapısal değerini yerine getirmek adına kurum bilgisinin en üst seviyede korunması ve gözetmesi bilgilere yetkin kişiler tarafından koruma altına alınması ve okunabilir olmasıyla güvenliği elinden bırakmayan Rasyonel Group şirketi faaliyet gösterdiğimiz ve bilgiye istenilen zamanda erişebilir olduğunuzu altını çizelim.

ISO 27001 standardında “Doğruluk, açıklanabilirlik, inkâr edememe ve güvenilirlik gibi özellikleri kapsayan, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinin korunması” olarak Bilgi güvenliği standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek,

Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek,

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek, ana politikalar geliştirmektedir.

Başarılı ve etkin işleyen bir bilgi güvenliği bilinçlendirme süreci oluşturulabilmesi için bu alandaki görev ve sorumlulukların açık ve net bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Rasyonel Group olarak Bilginizi en üst seviyede korumaktayız.

Referanslarımız

Back To Top